Obowiązek Informacyjny

Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych do kontaktu w serwisie internetowym Maxnet jest MAXNET Zbigniew Czernecki z siedzibą w Żary, pod adresem ulicy Pionierów 3, 68-200 Żary (dalej Maxnet).

Dane kontaktowe administratora danych:

MAXNET Zbigniew Czernecki
ul. Pionierów 3
68-200 Żary

Inspektor Ochrony Danych w MAXNET
Łukasz Pajor
bok@maxnet.66.pl

 

 

Przekazany nam numer telefonu
zostanie wykorzystany do:

 
     
jednorazowego skontaktowania się w celu przedstawienia oferty naszych produktów lub usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda)
przesłania wiadomości SMS potwierdzającej wpłyniecie zgłoszenia z prośbą o kontakt (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Maxnet)
 
dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Maxnet)
 
 
 
 
Podanie numeru telefonu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia jakiejkolwiek mowy, jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali i przedstawili naszą ofertę. Dodatkowo przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz url formularza, w którym podali Państwo swój numer telefonu, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego Maxnet. 

Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach umów agencyjnych wykonują w imieniu i na zlecenie Maxnet czynności polegające na wykonaniu kontaktu telefonicznego i umówieniu wizyty. Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 

Prawa klienta

Przysługuje Państwu prawo do: 

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem, żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Maxnet, sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Maxnet lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

 

Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. 

Z tych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.maxnet.66.pl/kontakt).Jeśli uznacie Państwo, że Maxnet przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.