Jakość monitorowana

Dzięki 16-to letniemu doświadczeniu jako ISP, zebraliśmy dużo narzędzi do monitorowania pracy naszej sieci. Nasi technicy są natychmiastowo informowania sms'ami o wszelkich anomaliach czy awariach w sieci MAXNET.

Posiadamy całodobowy monitoring czasów dostępowych do naszych przekaźników oraz do najbardziej popularnych serwisów internetowych, dzięki czemu możemy z wyprzedzeniem eliminować problemy. Między najważniejszymi punktami sieci posiadamy linki zapasowe, które z razie awarii głównego linku, kierują ruch inną drogą, dzięki czemu unikamy przerw potrzebnych na usunięcie awarii.

Nasi klienci po zalogowaniu się w naszym systemie vbok, maja dostęp do statystyk wykorzystania swojego łącza, gdzie bez problemu mogą zaobserwować czy aktualny Pakiet jest dla nich wystarczający oraz jak w danym czasie wykorzystują swoje łącza. Dodatkowo nasi Klienci są informowani sms o planowanych modernizacjach przekaźnikach na które się łączą.